Εκτύπωση

Ειδικότητα Κομμωτικης Τέχνης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί σε κομμωτήρια, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θέατρα, σε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων, σε ιδρύματα σε δημόσιες υπηρεσίες και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε όλους τους τομείς της ειδικότητας του.
  • Πραγματοποιεί κουρέματα, περμανάντ, χτενίσματα και βαφές χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές αρχές διοίκησης και λογιστικής καθώς και τη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Κομμωτικής Τέχνης Νομοθεσία: Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/Α/02-09-2005 (Έως τη δημοσίευση του Ν. 4281/2014) Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Άδεια κουρέα: Πτυχίο. Άδεια κομμωτή: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία Άδεια κουρέα Α΄: 1 έτος προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις Άδεια κομμωτή Α΄: 2 έτη προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις Άδεια τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία + εξετάσεις