Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1Νέα Ελληνικά*4
2 / 3Μαθηματικά: Άλγεβρα* / Γεωμετρία* 3 / 1
4 / 5 / 6Φυσικές Επιστήμες: Φυσική* / Χημεία* / Βιολογία2 / 1 / 1
7Πολιτική Παιδεία1
8Ιστορία* 1
9Θρησκευτικά1
10Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)* 2
11Φυσική Αγωγή1
12Πληροφορική2
0
ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία2
2Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων2
0
ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1Αγωγή Υγείας2
2Αρχές Μηχανολογίας2
3Βασικές Αρχές Σύνθεσης
* γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με ΦΕΚ 4380/Β/22-9-2021
ΣΥΝΟΛΟ30