Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1Νέα Ελληνικά*3
2 / 3Μαθηματικά: Άλγεβρα* / Γεωμετρία* 2 / 1
4 / 5Φυσικές Επιστήμες: Φυσική* / Χημεία 1 / 1
6Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
7Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
ΣΥΝΟΛΟ10
0
ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1Ελεύθερο Σχέδιο*
2Γραμμικό Σχέδιο*
3Ιστορία της Τέχνης*
4Αρχές Σύνθεσης
5Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ
6Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ20
0
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές**3Θ+2Ε
2Μηχανική – Αντοχή Υλικών*
3Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές**2Θ+4Ε
5Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ20
0
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών**1Θ+3Ε
2Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών**2Θ+2Ε
3Βασικά θέματα Πληροφορικής1Θ+2Ε
4Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων**1Θ+2Ε
5Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+1Ε
7Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ20
0
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία Ι*
2Πρώτες Βοήθειες
3Υγεία και Διατροφή*
4Διαπροσωπικές Σχέσεις*
5Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6Αγγλικά Τομέα
7Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι 1Θ+3Ε
8Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι
ΣΥΝΟΛΟ20
* γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με ΦΕΚ 5197/Β/10-11-2021 και ΦΕΚ 1675/Β/14-5-2019
**εξετάζεται γραπτώς μόνο το θεωρητικό μέρος
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ30