ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
29/04/2024ΦΕΚ 2531ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005). (Άρθρο 31: Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα)
22/04/2024ΦΕΚ 2404ΒΡύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.
09/02/2024ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75)​
10/01/2024Φ1/2572/Δ2Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.
05/01/2024Φ1/1010/ΓΔ4Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-2024
27/06/2023Φ13α/71351/ΓΔ4Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2023-24.
23/06/2023ΦΕΚ 4037ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005). (Άρθρο 9: Τρόπος και χρόνος εγγραφής και Άρθρο 22: Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων)
02/09/2022ΦΕΚ 4644ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005). (Άρθρο 25: Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα).
25/08/2022ΦΕΚ 4509Β1. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων.
2. Ενδοσχολικός Συντονιστής.
3. Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας
στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
28/06/2022ΦΕΚ 3323ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005). (Άρθρο 9: Τρόπος και χρόνος εγγραφής / Άρθρο 22: Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων / Άρθρο 26: προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ένταξη των μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών)
22/09/2021ΦΕΚ 4365ΒΟργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.
10/09/2021ΦΕΚ 4189Β108906/ΓΔ4 – Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
ΟΔΗΓΟΙ ΙΕΠ
03/08/2021ΦΕΚ 136ΑN. 4823 – Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
ΟΔΗΓΟΣ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4823/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.
Άρθρο 102: Ορισμός Υπευθύνων Τμημάτων και Μαθητικών Κοινοτήτων
Άρθρο 107: Αναμόρφωση του Σχολικού Συμβουλίου
20/05/2021ΦΕΚ 2093ΒΠροαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
09/02/2021ΦΕΚ 491ΒΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
28/09/2020ΦΕΚ 4183ΒΣύμβουλος Σχολικής Ζωής
17/06/2020ΦΕΚ 2397ΒΤροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
12/06/2020ΦΕΚ 111ΑΝ. 4692 – Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
31/05/2019ΦΕΚ 2005Β79942/ΓΔ4/21-5-2019Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
07/05/2019ΦΕΚ 70ΑN. 4610 – Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις (π.χ. Άρθρα 127-129: Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων, Άρθρο 130: Μαθητές παρελθόντων ετών, Άρθρο 151: Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων κ.λπ.).
19/02/2019Φ4/26003/Δ4Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των μαθητών/τριών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
05/07/2018ΦΕΚ 2636ΒΦ2/107972/Δ4 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83).
15/05/2018ΦΕΚ 1664ΒΦ22/75401/Δ4 – Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.
02/03/2018ΦΕΚ 38ΑΚλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
28/06/2016Φ8/105357/Δ4Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
26/09/2011Γνωμοδότηση 376/2011Ισοτιμία Πτυχίων Τεχνικών Σχολικών Μονάδων – Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
30/09/1985ΦΕΚ 167ΑΝ.1566/1985 (Με όλες τις αλλαγές μέχρι 23-6-2013) – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
25/09/1986ΦΕΚ 619ΒΚανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων (Απόσπασμα από το ΦΕΚ).

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
11/08/2022ΦΕΚ 4294Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217).

ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
22/03/2024ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/5493Ένταξη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στoυς Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Αρχαιολογικά Μουσεία που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Οδηγός κράτησης εισιτηρίων και ορισμού επίσκεψης σχολείων.
19/04/2024Φ1/41804/ΓΔ4Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων.
Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ1/19577/ΓΔ4/23-02-2024 εγκυκλίου, η εφαρμογή της διαδικασίας τροχονομικού ελέγχου που προβλέπεται για τις μαθητικές οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής σε αποστάσεις μέχρι 35 χλμ. επεκτείνεται στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας. Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω εγκύκλιος.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών.
Οδηγίες και Έντυπα Εκδρομών – Μετακινήσεων

ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
29/11/2023Φ152/136804/Α5Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024
14/09/2023Φ253.2/101735/Α5Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2024
07/09/2023ΦΕΚ 5371ΒΚαθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024.
————————-
14/11/2022ΦΕΚ 5803ΒΣυντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
03/10/2022ΦΕΚ 5136ΒΤρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής

ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
08/05/202447394/ΓΔ4Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)
18/04/2024Φ13α/41080/Δ4Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2023-2024.
03/08/2021ΦΕΚ 136ΑN. 4823 – Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 86: Αξιολόγηση μαθητών
07/05/2019ΦΕΚ 70ΑN. 4610 Άρθρο 130: Μαθητές παρελθόντων ετών
22/04/2024Φ13α/ 42076 /Δ4«Εξετάσεις μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70)».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2023-2024
19/10/2023ΦΕΚ 6069ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
17/08/2023ΦΕΚ 5113ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
17/08/2023ΦΕΚ 5110ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023-2024
11/10/2023Φ3/114123/Δ4Διόρθωση εγκυκλίου ύλης και οδηγιών για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024 κατά το μέρος που αφορά την ύλη του μαθήματος Άλγεβρα (Μαθηματικά).
21/09/2023Φ3/104775/Δ4Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024
21/09/2023Φ3/104774/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2023-2024 διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ.
20/09/2023Φ3/104077/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2023-2024 για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ.
18/09/2023Φ3/102833/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2023-2024 για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Μηχανολογίας των ΕΠΑ.Λ.
18/09/2023Φ3/102831/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2023-2024 για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.
12/09/2023Φ3/100201/Δ4Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023
08/09/2023Φ3/99101/Δ4Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024
————————-
30/04/2022ΦΕΚ 2136ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)»
(Β’ 5787). (Κλήρωση θεμάτων).
30/12/2020ΦΕΚ 5787ΒΤράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).
————————-
14/05/2019ΦΕΚ 1675ΒΦ4/72379/Δ4 – Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. (ΑΔΑ: ΩΠΞΥ4653ΠΣ-ΧΣΦ)