ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
08/09/2020ΦΕΚ 3780ΒΛειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων κ.λπ. κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
12/06/2020ΦΕΚ 111ΑΝ.4692 – Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
31/05/2019ΦΕΚ 2005Β79942/ΓΔ4 – Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
05/07/2018ΦΕΚ 2636ΒΦ2/107972/Δ4 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83).
15/05/2018ΦΕΚ 1664ΒΦ22/75401/Δ4 – Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.
02/03/2018ΦΕΚ 38ΑΚλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
26/09/2011Γνωμοδότηση 376/2011Ισοτιμία Πτυχίων Τεχνικών Σχολικών Μονάδων – Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
30/09/1985ΦΕΚ 167ΑΝ.1566/1985 (Με όλες τις αλλαγές μέχρι 23-6-2013) – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
08/01/2021Φ6/1619/ΓΔ4Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021.
30/10/2020ΦΕΚ 4786ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
23/09/2020ΦΕΚ 4094ΒΚαθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021
21/09/2020Φ3/125811/Δ4Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2020-2021
11/09/2020Φ3/119855/Δ4Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2020-2021
09/09/2020ΦΕΚ 3821ΒΚαθορισμός Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021.
08/09/2020Φ3/117175/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2020-2021 για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑΛ
08/09/2020Φ3/117071/Δ4Ύλη και οδηγίες Πληροφορικής ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-2021
07/09/2020Φ3/116182/Δ4Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας 2020-2021 για τα μαθήματα επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας», Τομέα και Ειδικοτήτων Μηχανολογίας
01/09/2020Φ3/113329/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2020-2021 για τη διδασκαλία των μαθημάτων Επιλογής, Ειδικοτήτων και Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ
14/05/2019ΦΕΚ 1675ΒΦ4/72379/Δ4 – Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. (ΑΔΑ: ΩΠΞΥ4653ΠΣ-ΧΣΦ)