ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
12/06/2020ΦΕΚ 111ΑΝ.4692 – Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
31/05/2019ΦΕΚ 2005Β79942/ΓΔ4 – Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
05/07/2018ΦΕΚ 2636ΒΦ2/107972/Δ4 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83).
15/05/2018ΦΕΚ 1664ΒΦ22/75401/Δ4 – Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.
26/09/2011Γνωμοδότηση 376/2011Ισοτιμία Πτυχίων Τεχνικών Σχολικών Μονάδων – Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
30/09/1985ΦΕΚ 167ΑΝ.1566/1985 (Με όλες τις αλλαγές μέχρι 23-6-2013) – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.