ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ COVID-19

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
21/01/2022ΦΕΚ 155ΒΈκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.
06/01/2022ΦΕΚ 7ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021…….
10/09/2021ΦΕΚ 4188Β111525/ΓΔ4 – Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.
10/09/2021ΦΕΚ 4187BΔ1α/Γ.Π.οικ. 55254 – Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.λπ. κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
23/06/2022Φ13α/77685/ΓΔ4Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23.
17/06/2022ΦΕΚ 3101ΒΗλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» του ΥΠΑΙΘ.
22/09/2021ΦΕΚ 4365ΒΟργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.
10/09/2021ΦΕΚ 4189Β108906/ΓΔ4 – Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.
ΟΔΗΓΟΙ ΙΕΠ
03/08/2021ΦΕΚ 136ΑN. 4823 – Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
ΟΔΗΓΟΣ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4823/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.
24/06/2021ΦΕΚ 2675ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005). (Άρθρο 9: Τρόπος και χρόνος εγγραφής / Άρθρο 22: Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων).
01/06/2021ΦΕΚ 2286ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). (Άρθρο 25: Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα).
20/05/2021ΦΕΚ 2093ΒΠροαγωγή – Απόλυση μαθητών/τριών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
29/06/2020ΦΕΚ 2629ΒΤροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21.5.2019 (Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 73111/ ΓΔ4/17.6.2020 (Β΄ 2397) όμοιά της με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21.5.2019 (Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εγγραφές,
μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”».
17/06/2020ΦΕΚ 2397Β Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
12/06/2020ΦΕΚ 111ΑΝ. 4692 – Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.
31/05/2019ΦΕΚ 2005Β79942/ΓΔ4/21-5-2019Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
07/05/2019ΦΕΚ 70ΑN. 4610 – Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις (Άρθρο 151 κ.λπ.).
05/07/2018ΦΕΚ 2636ΒΦ2/107972/Δ4 – Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83).
15/05/2018ΦΕΚ 1664ΒΦ22/75401/Δ4 – Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.
02/03/2018ΦΕΚ 38ΑΚλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
26/09/2011Γνωμοδότηση 376/2011Ισοτιμία Πτυχίων Τεχνικών Σχολικών Μονάδων – Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
30/09/1985ΦΕΚ 167ΑΝ.1566/1985 (Με όλες τις αλλαγές μέχρι 23-6-2013) – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
25/09/1986ΦΕΚ 619ΒΚανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων (Απόσπασμα από το ΦΕΚ).

ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-2022
08/04/2022Φ253.2/ 40410 /Α5Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022.
22/12/2021ΦΕΚ 6068ΒΣυντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.
30/11/2021Φ.152/ 155391/Α5Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης μαθητών και αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022.
19/07/2021ΦΕΚ 3147ΒΚαθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.
21/05/2021ΦΕΚ 2140ΒΚαθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2021-2022.

ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗμερομηνίαΈγγραφοΘέμα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2021-2022
10/05/2022ΦΕΚ 2270ΒΓνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης περί του καθορισμού των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τροποποίηση σχεδιαστικά μαθήματα).
09/05/2022ΦΕΚ 2241ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) υπουργικής απόφασης περί του καθορισμού των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της
B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
06/05/2022Φ13α/51039/Δ4Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021-2022.
03/05/202249510/ΓΔ4Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών και επαναληπτικών εξετάσεων Α΄ και Β΄ τάξης όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)
30/04/2022ΦΕΚ 2136ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)»
(Β’ 5787). (Κλήρωση θεμάτων).
14/12/2021ΦΕΚ 5824ΒΤροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/ ΓΔ4/04-11-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ”Γραπτώς Εξεταζόμενων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5197), ως προς την ύλη του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.
10/11/2021ΦΕΚ 5197ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
22/09/2021ΦΕΚ 4380ΒΚαθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
30/12/2020ΦΕΚ 5787ΒΤράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).
ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021-2022
12/11/2021Φ3/145286/ΓΔ4Οδηγίες διδασκαλίας για τον κλάδο Άλγεβρα του μαθήματος Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021 -2022.
12/11/2021Φ3/145395/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2021-2022 για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων του Τομέα και των Ειδικοτήτων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑΛ.
22/09/2021Φ3/118723/Δ4Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022.
21/09/2021Φ3/118128/Δ4Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022
13/09/2021Φ3/113254/Δ4 Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022.
13/09/2021Φ3/113248/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2021-2022 για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ειδικοτήτων και Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ.
09/09/2021Φ3/111427/Δ4Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας 2021-2022 για τα μαθήματα επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας», Τομέα και Ειδικοτήτων Μηχανολογίας
02/09/2021 Φ3/106971/Δ4Ύλη και Οδηγίες 2021-2022 για τη διδασκαλία των μαθημάτων Επιλογής, Ειδικοτήτων και Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.
————————-
14/04/2021Φ3/44963/ΓΔ4Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
14/05/2019ΦΕΚ 1675ΒΦ4/72379/Δ4 – Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. (ΑΔΑ: ΩΠΞΥ4653ΠΣ-ΧΣΦ)