Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

5EPALΝΕΑ

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής:

Εκπαιδευτικός Τσιλιμάγκου Σοφία – ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ23 Ψυχολόγων

Δέχεται κατόπιν επικοινωνίας


Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του και τον σύλλογο διδασκόντων. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον πέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών στην σχολική ζωή καθώς και η δημιουργία και καλλιέργεια θετικών σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά όλοι, αποτελούν τομείς που παρέχει την βοήθεια του ο σύμβουλος. Σε συνεργασία με τον ψυχολόγο του σχολείου δύναται να προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση, ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών σε σχολικά ζητήματα, όπως η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.
Τέλος, ο σύμβουλος σχολικής ζωής ενισχύει της επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα. Η υποστήριξη αυτή λαμβάνει χώρα μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα, μεθόδους και πρακτικές με στόχο τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών, που μπορεί να αφορά μαθητές ευάλωτους ή με ιδιαιτερότητες.