ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Image
Image
Erasmus+ 2017
KA1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Image
Erasmus+ 2016
KA1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
Κινητικότητα για το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης
Image
Erasmus+ 2015
KA1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Image
Leonardo da Vinci 2012
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Image
Leonardo da Vinci 2010
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης