Δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

5EPALΝΕΑ

Εγκύκλιος 41224/ΓΔ4/10-04-2021: Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19.

ΦΕΚ 1440/Β/10-04-2021: ΚΥΑ για την Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, κ.λπ. των ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης αποτελέσματος self-test COVID19

15 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων και το self-testing.