ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Οι μαθητές/τριες να μην κατέχουν Απολυτήριο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ).
  • Απόσταση κατοικίας από το σχολείο: 2,5 χιλιόμετρα και άνω.
  • Μη ύπαρξη άλλου πλησιέστερου σχολείου (εσπερινού ΕΠΑΛ) στην οικία του/της μαθητή/τριας, που να διαθέτει τον Τομέα ή την Ειδικότητα, στην οποία είναι εγγεγραμμένος/η.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (υπεύθυνος καθηγητής: Καζαζάκης Ιωάννης):

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση
  3. Λογαριασμός (ρεύμα ή νερό ή τηλέφωνο) στο όνομα του/της ενδιαφερόμενου/ης ή ενοικιοστάσιο
  4.  Εκκαθαριστικό Εφορίας
  5.  1 φωτογραφία

Όσοι/όσες δεν δικαιούνται δωρεάν μεταφορά, έχουν τη δυνατότητα (εφόσον το επιθυμούν) να αποκτήσουν ΚΑΡΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ, με αίτησή τους και 1 φωτογραφία.