ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα επαγγέλματα πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα, μεθοδικότητα στην εργασία και
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες.
Η πληροφορική διαδραματίζει έναν κορυφαίο ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δίνει έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.