ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η εκτέλεση των μελετών των Μηχανολογικών Επαγγελμάτων απαιτούν
οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα.
Σημαντικά προσόντα συνιστούν η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις,
καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου.

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων, με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή, τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων, κ.ά. Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης.