ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

Ο Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας απευθύνεται σε άτομα χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα,
ψυχικό σθένος, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για τον συνάνθρωπο
και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Ειδικότητες:

1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά, μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές, κατασκηνώσεις, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.

Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ή σαν παράλληλη στήριξη σε μαθητή στη γενική τάξη.

2. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης, με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά, μπορεί να εργαστεί σε κομμωτήρια, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θέατρα, σε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων, σε ιδρύματα σε δημόσιες υπηρεσίες και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε όλους τους τομείς της ειδικότητας του.