Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1Νέα Ελληνικά*3
2 / 3Μαθηματικά: Άλγεβρα* / Γεωμετρία 2 / 1
4Φυσικές Επιστήμες: Φυσική2
5Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
6Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
ΣΥΝΟΛΟ10
0
ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών
1Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης*
2Τεχνολογία Υλικών*
3Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα
4Γραφιστικές Εφαρμογές
5Τεχνολογία Εκτυπώσεων**1Θ+2Ε
6Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων
7Γραμματογραφία
8Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ20
0
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
1Στοιχεία Μηχανών*
2Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού*
3Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
4Εγκαταστάσεις Κλιματισμού**2Θ+4Ε
5Σύστημα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού** 1Θ+2Ε
6Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ20
0
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
1Προγραμματισμός Υπολογιστών*
2Δίκτυα Υπολογιστών*
3Προγραμματισμός Υπολογιστών
4Δίκτυα Υπολογιστών
5Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς*
6Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ20
0
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ*
2Υγιεινή*
3Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού
4Αγωγή Βρέφους και Νηπίου* 2Θ+2Ε
5Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
6Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ
7Μουσικοκινητική Αγωγή
8Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας*
ΣΥΝΟΛΟ20
0
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ – Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ*
2Υγιεινή*
3Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής – Τοξικολογία – Δερματολογία*
4Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών
5Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
6Τεχνολογία Υλικών*
7Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ20
* γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με την ΥΑ Φ4/72379/Δ4/9-5-2019
(ΦΕΚ 1675/Β/14-5-2019, ΑΔΑ: ΩΠΞΥ4653ΠΣ-ΧΣΦ)
**εξετάζεται γραπτώς μόνο το θεωρητικό μέρος
Τα μαθήματα με την τονισμένη γραφή είναι εξεταζόμενα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ30