ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών απευθύνεται σε εκείνους που,
με φαντασία, δημιουργικότητα, επινοητικότητα, καλλιτεχνικές δεξιότητες και κριτική σκέψη,
επιθυμούν να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας.

Ειδικότητα: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση βασικών σχεδιαστικών έργων Γραφιστικής και μπορεί να εργαστεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε σε επιχειρήσεις, σε οργανισμούς και βιομηχανίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό (design) γραφιστικών εργασιών, στη διαφήμιση, στις εκδόσεις και εκτυπώσεις, στα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και σε κρατικούς δημόσιους οργανισμούς.