Εκτύπωση

Τομείς και Ειδικότητες 2015 - 16

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

- Ειδικότητα Κομμωτικης Τέχνης

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

- Υπάλληλος Διοικησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

- Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

- Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

- Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Τεχνικός Οχημάτων.

- Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.

- Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

- Τεχνικός Η/Υ και Δικτών Η/Υ.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

- Βοηθών Νοσηλευτών

Εγγραφή