Δράση δανεισμού βιβλίων 1η Μάρτη

5EPALΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΝΕΑ

Την Τετάρτη 01/03/2023 πραγματοποιήθηκε δράση δανεισμού βιβλίων από την Βιβλιοθήκη μας ως εξής:

📚 Έκθεση βιβλίων και δανεισμός στη μεγάλη αίθουσα των καθηγητών του 5ου ΕΠΑΛ, στα δύο διαλείμματα.

📚 Προβολή ταινίας για την Ά τάξη και το Γ ΒΡΕΦ (θα ακολουθήσουν κι άλλες τάξεις τις επόμενες μέρες)

📚 Στολισμός της αίθουσας από το τμήμα ΓΒΡΕΦ για την 1η Μάρτη!