Εκπαιδευτική δράση: «Έμφυλη βία: Τι είναι και πώς εμφανίζεται» από την ΜΚΟ «ΕΡΙΦΥΛΗ»

5EPALΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΝΕΑ

Την Τρίτη 16/05/2023, πραγματοποιήθηκε από την ΜΚΟ «ΕΡΙΦΥΛΗ» σεμινάριο διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, με θέμα «Έμφυλη βία: Τι είναι και πως εμφανίζεται». Το σεμινάριο οργανώθηκε στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ.781/18-01-2023 εγγράφου της ΔΔΕ … Read More

Δράση δανεισμού βιβλίων 1η Μάρτη

5EPALΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΝΕΑ

Την Τετάρτη 01/03/2023 πραγματοποιήθηκε δράση δανεισμού βιβλίων από την Βιβλιοθήκη μας ως εξής: 📚 Έκθεση βιβλίων και δανεισμός στη μεγάλη αίθουσα των καθηγητών του 5ου ΕΠΑΛ, στα δύο διαλείμματα. 📚 Προβολή ταινίας για την Ά … Read More

Ανοιχτή Βιβλιοθήκη Εσπερινή (ΑΒΕ) με τίτλο «Εσπερινά ταξίδια!»

5EPALΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΝΕΑ

Για το σχολικό έτος 2022-2023, δημιουργήθηκε και λειτουργεί αυτοσχέδια Ανοιχτή Βιβλιοθήκη Εσπερινού (ΑΒΕ) με τίτλο «Εσπερινά ταξίδια!». Η Βιβλιοθήκη μας στηρίχθηκε στην προσφορά βιβλίων από τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Δείτε τον προσωρινό … Read More