Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Εξετάσεων

5EPALΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΝΕΑ

Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ και Β΄ Τάξης: Από Δευτέρα 23 Μαΐου έως Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

Απολυτήριες-Πτυχιακές εξετάσεις Γ΄ Τάξης: από Δευτέρα 23 Μαΐου έως Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Καλή επιτυχία