Κατασκευή συντριβανιού

5EPALΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού.

Ειδική θεματική δραστηριότητα 2013 – 2014:

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΒΑΛΑΧΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ:

ΓΙΑΝΝΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΕΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΡΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Μέρος Πρώτο

Μέρος Δεύτερο

Μέρος Τρίτο