Νέα Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

5EPALΝΕΑ

Στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, εγκρίθηκε και 2η ειδικότητα. Οι μαθητές-τριες που προάγονται από τη Β΄ Τάξη του συγκεκριμένου Τομέα, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για μία από τις δύο ειδικότητες:

  1. Βοηθός  Βρεφονηπιοκόμων
  2. Κομμωτικής Τέχνης