Δωρεάν χορήγηση συσκευών One By Wacom από την ΑΜΥ Α.Ε. στο 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας

5EPALΝΕΑ

Το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας ανακοινώνει με χαρά τη δωρεάν χορήγηση δεκαπέντε (15) επιφανειών γραφής και γραφίδων One by Wacom, Medium, από την εταιρεία πληροφορικής AMY A.E. Σκοπός της χορηγίας είναι οι μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με σύγχρονο εξοπλισμό και να εκπαιδευτούν να εκφράζονται και να δημιουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά με αυτόν.

Οι επιφάνειες γραφής και γραφίδες One by Wacom αποτελούν καινοτόμα εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, που εκσυγχρονίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη χρήση τους, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στον ψηφιακό σχεδιασμό και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες δημιουργικότητας.

Οι συσκευές One by Wacom, έχουν ήδη συνδεθεί με τους υπολογιστές στους οποίους έχουν πρόσβαση οι μαθητές/τριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ειδικότητας Γραφικών Τεχνών. Τις συσκευές αυτές αξιοποιούν και οι σπουδαστές/στριες της ειδικότητας «Τεχνικός κινούμενης εικόνας-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» της Πειραματικής Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πάτρας. Ο ψηφιακός σχεδιασμός με την πένα, συγκριτικά με το ποντίκι, αποτελεί έναν απλούστερο, πιο φυσικό τρόπο εργασίας με τον υπολογιστή.

Αν και τα πρώτα βήματα σχεδιασμού ήταν δειλά, καθώς πρόκειται για ένα νέο εργαλείο, τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και αποκάλυψαν τη δημιουργική δυνατότητα των μαθητών/τριών. Η απελευθέρωση από τα περιορισμένα πλαίσια του ποντικιού επέτρεψε στους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και να αναπτύξουν μια πιο φυσική σχέση με τη δημιουργία τους. Με την πείρα και την πρακτική, αναμένουμε να δούμε ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη στις καλλιτεχνικές τους ικανότητες.

Το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας ευχαριστεί θερμά την AMY A.E. για την πολύτιμη προσφορά.

Κωνσταντίνα Πατσιαλού, ΠΕ89.01 καλλιτεχνικών Σπουδών