Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής – Δικαιολογητικά

5EPALΝΕΑ

Α’ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2022-2023 από την Παρασκευή 24-06-2022 και ώρα 10:00 έως και την Πέμπτη 07-07-2022 και ώρα 23:59.

Για την ηλεκτρονική αίτηση, πατήστε στο παρακάτω κουμπί:

Επισημαίνεται, ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά σε όλους τους χρήστες σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς στη σελίδα e-eggrafes.

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στο σχολείο, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής (Εκτυπωμένη από το e-eggrafes ή στο σχολείο με χρήση των κωδικών TaxisNet)
  • Τίτλος Σπουδών (ανάλογα την περίπτωση): α) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλο ισότιμο τίτλο ή β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου ή γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο
    οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.
  • Χειρόγραφη Αίτηση Εγγραφής (Το έντυπο συμπληρώνεται στο σχολείο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση (Το έντυπο συμπληρώνεται στο σχολείο)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 2 φωτογραφίες

Για Δωρεάν μεταφορά ή Κάρτα μειωμένου εισιτηρίου δείτε εδώ

Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, Ιούλιο και Αύγουστο, το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 9:00-13:00.