Υποστήριξη σχολείου από Ψυχολόγο

5EPALΝΕΑ

Από τις 04/10/2021, μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι και ο ψυχολόγος Μπαλαρούτσος Νικόλαος. Ο ψυχολόγος θα είναι διαθέσιμος σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για τη διεξαγωγή συμβουλευτικών συνεδρίων κάθε Δευτέρα 18.00-21.50. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, … Read More

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

5EPALΝΕΑ

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής: Εκπαιδευτικός Τσιλιμάγκου Σοφία – Δέχεται τη Δευτέρα 11/10/2021, την 5η ώρα. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του και τον σύλλογο διδασκόντων. Ενεργεί όποτε … Read More