Ενημέρωση για COVID-19

5EPALΝΕΑ

Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου και το σχολείο μου. Σενάρια για άσκηση – Πως διαχειριζόμαστε στο σχολείο τον COVID 19.