Εκτύπωση

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Η ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής δίνει έμφαση στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων καθώς και σε  Εφαρμογές & Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο απόφοιτος της ειδικότηταςμπορεί να εργαστεί:                              

 • Στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό  τομέα
 • Σε επιχειρήσεις, οργανισμούς,  εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν  προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής
 • Σε επιχειρήσεις  που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής, σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα  υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες ή αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές  λογισμικού
 • Σε επιχειρήσεις  που προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικήςμπορεί να :                              

 1. Αναλαμβάνει αυτοδύναμα -  αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και  αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων                                                                                                         
 2. Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη,  τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπευθύνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα  συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες                                 
 3. Κάνει χρήση υπηρεσιών και  προϊόντων πληροφορικής                                 
 4. Υποστηρίζει, ως προς την χρήση  των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών                                                                  
 5. Πωλεί, εγκαθιστά και  υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό                                                                  
 6. Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 7. Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών  τοπικών δικτύων υπολογιστών
 8. Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό  και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών
 9. Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και  Διαδικτύου
 10. Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό  τους                                 

Επαγγελματικά Δικαιώματα  Ειδικότητας:    

Δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους αποφοίτους της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.