Εκτύπωση

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εισάγονται στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης μετά από συμμετοχή σε Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στην Γ' τάξη έχουν δικαίωμα να ακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας που ανήκουν σε δύο ομάδες (Ομάδες Α και Β)

ΟΜΑΔΑ Α : Οι μαθητές-απόφοιτοι της ομάδας Α, έχουν τη δυνατότητα με συμμετοχή σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις (σε μαθήματα της ειδικότητας) να εισαχθούν μόνο σε ΤΕΙ ώς ποσοστό.

ΟΜΑΔΑ Β : Οι μαθητές απόφοιτοι της ομάδας Β' έχουν τη δυνατότητα, με συμμετοχή σε πανελλαδικές εξετάσεις κοινές με τους αποφοίτους των γενικών Λυκείων, να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και σε ΤΕΙ.

Γαι την εισαγωγή σε ορισμένες Σχολές ή Τμήματα Σχολών απαιτούνται επιπλέον (και για τις δύο ομάδες)

εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδιο...)προκαταρκτικές εξετάσεις (σε στρατιωτικές αστυνομικές σχολές)πρακτικές δοκιμασίες - Αγωνίσματα ( Γυμναστική Ακαδημία -ΤΕΦΑΑ)