Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου

Erasmus+ KA1

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Logo

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ KA1 με τίτλο «Η Δημιουργικότητα στο να διδάσκεις και να διδάσκεσαι», που πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς του 5ου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Πάτρας, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η δραστηριότητα κινητικότητας περιελάμβανε διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων, σε 3 ροές, με θέματα που:

  • προάγουν την ευρηματικότητα και την εφευρετικότητα των μαθητών,
  • ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών, και
  • αυξάνουν την ελκυστικότητα της μαθησιακής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, 14 εκπαιδευτικοί του 5ου ΕΠΑΛ Πάτρας παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό τη γνώση και την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, μεθόδων και εργαλείων, που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της μαθητικής διαρροής.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν είναι:

Αβραντινή Ελένη ΤΕ01.19, Αθανασόπουλος Παναγιώτης ΠΕ12.05, Γκαζέλης Κωνσταντίνος ΠΕ17.08, Μαρνέρας Ανδρέας ΠΕ19, Μιχαλόπουλος Βασίλειος ΠΕ19, Μιχαλοπούλου Θεοδώρα ΠΕ18.01, Παναγοπούλου Αικατερίνη ΠΕ02, Πατσιαλού Κωνσταντίνα ΠΕ18.26, Πετράτου Βασιλική ΤΕ01.19, Πιέρρος Παναγιώτης ΠΕ12.06, Ρήγας Αθανάσιος ΠΕ04.04, Σταμπουλή Ιωάννα ΠΕ12.02, Στρατούλια Ευγενία ΠΕ18.11 και Τζαβάρας Πάνος ΠΕ17.04.

Το σχολείο μας προσδοκά να καταστήσει τη διδασκαλία ελκυστική και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές, με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση της φοίτησής τους και την ενθάρρυνση για επιδίωξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. 

Τα σεμινάρια

Κάθε ομάδα εκπαιδευτικών παρακολούθησε ένα από τα παρακάτω σεμινάρια:

  1. ?A Satisfactory School Experience: Strategies and Skills for Teachers?.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν «πράττοντας», μέσα από μια γκάμα δραστηριοτήτων και εμπειριών που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της  αυτοεκτίμησης των μαθητών, στην αύξηση της ανάμειξη των μαθητών και στην επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ αυτών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Με το τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν μεγαλύτερη γνώση για το πώς η δημιουργικότητα, η βελτιωμένη επικοινωνία και η ενίσχυση των σχέσεων μπορεί να είναι αποτελεσματικοί σύμμαχοι για την αποθάρρυνση της εγκατάλειψης του σχολείου.

  1. ?Game-based Learning and Gamification?.

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση μεθόδων διδασκαλίας με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι συμμετέχοντες καθοδηγήθηκαν, προκειμένου να λάβουν νέα βήματα στη δική τους πορεία μάθησης του θέματος, να γνωρίζουν και να επιλέγουν μια σειρά από παιχνίδια που να μπορούν να χρησιμοποι-ηθούν, ανάλογα με τις ειδικότητες, για την υποστήριξη της μάθησης, καθώς και να σχεδιάζουν σχέδια μαθημάτων ενσωματώνοντας το ηλεκτρονικό παιχνίδι στην εκπαίδευση.

  1. ?Photo & Video in our classroom: creating and adapting visual resources?.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με συμβουλές και μεθόδους για τη δημιουργία και την προσαρμογή των οπτικοακουστικών μέσων, προκει-μένου να διδάξουν τα γνωστικά αντικείμενά τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η χρήση οπτικοακουστικών πόρων έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής και τα βίντεο είναι συχνά τα πιο ισχυρά μέσα για να μεταφέρουν μηνύματα. Με την εφαρμογή τους στα μαθήματά τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτύχουν την κινητοποίηση των μαθητών, την ενεργή συμμετοχή τους στη δημιουργία βίντεο, για να εμβαθύνουν στα θέματα που μαθαίνουν.

Ιστότοπος για την κινητικότητα

Στα πλαίσια της διάχυσης του προγράμματος και προκειμένου να καταχωρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές του περιεχομένου των σεμιναρίων, δημιουργήθηκε ιστότοπος για την κινητικότητα στη διεύθυνση https://5epalpatras.wixsite.com/erasmus, ώστε τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οποιοδήποτε επισκέπτης να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές. Ο επισκέπτης του ιστότοπου, μπορεί να:

  • ενημερωθεί για το σχέδιο, τα σεμινάρια και τους συμμετέχοντες,
  • δει φωτογραφίες από τα σεμινάρια,
  • περιηγηθεί στο blog, όπου έχουν αναρτηθεί και τα βίντεο που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, 
  • βρει πηγές και εργαλεία δημιουργικής μάθησης.

Έγκριση νέου προγράμματος Erasmus+ για μαθητές-τριες

Με ιδιαίτερη χαρά, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του νέου σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο «Η Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή».

Το προτεινόμενο σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ πρόκειται να καλυφθεί από μαθητές-τριες του σχολείου μας στην Αγγλία, την Ισπανία και τη Γερμανία.

Logo Erasmus