Εκτύπωση

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Σχολικό έτος 2015 - 16

IMG 02311. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ? ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ?

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

3. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ  - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ -

Η ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ