Εκτύπωση

Έφηβοι και Ακλοόλ

micro-alcool

Σχολ. Ετος 2014-15
 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας:

Θέμα: ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ

Προσκεκλημένος φορέας: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Πατρέων.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γιαννακόπουλος.

Εγγραφή